@article{Góralczyk:2005,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Determinanty kształtowania popytu na wyroby mleczarskie - studium przypadku",
  journal = "Management",
  volume  = "Vol. 9",
  number  = "no 2",
  pages   = "265--271",
  year    = "2005",
}