@article{Narkiewicz-Niedbalec:2004,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Język jako forma kapitału kulturowego",
  journal = "Rocznik Lubuski : Różnorodność kapitałów w nowej rzeczywistości społecznej: z dodrobku zielonogórskiego środowiska socjologicznego",
  number  = "T. 30 cz. 2",
  pages   = "141-154",
  year    = "2004",
}