@article{Kwiatkowski:2004,
  author  = "M. Kwiatkowski and M. Theiss",
  title   = "Kapitał społeczny. Od metafory do badań",
  journal = "Rocznik Lubuski : Różnorodność kapitałów w nowej rzeczywistości społecznej: z dodrobku zielonogórskiego środowiska socjologicznego",
  number  = "T. 30 cz. 2",
  pages   = "13--35",
  year    = "2004",
}