@article{Kwiatkowski:2003,
  author  = "M. Kwiatkowski",
  title   = "Etyczne społeczeństwo obywatelskie w III RP",
  journal = "Rocznik Lubuski : Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie",
  number  = "T. 29 cz. 1",
  pages   = "59--74",
  year    = "2003",
}