@article{Narkiewicz-Niedbalec:2002,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Stosunek gimnazjalistów do obowiązków szkolnych a dominujące formy ich aktywności w czasie szkolnym",
  journal = "Rocznik Lubuski : Młodzież gimnazjalna miasta średniego wobec nowego ładuj",
  number  = " T. 28 cz. 2",
  pages   = "95--104",
  year    = "2002",
}