@article{Narkiewicz-Niedbalec:1998,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec and K. Dzieńdziura",
  title   = "Lokalna infrastruktura i uczestnictwo w kulturze mieszkańców Zielonej Góry",
  journal = "Rocznik Lubuski : Zielona Góra - instytucje kultury i ich społeczne kręgi",
  number  = "T. 24 cz. 2",
  pages   = "41--53",
  year    = "1998",
}