@article{Borawski:1997,
  author  = "S. Borawski",
  title   = "Integracja językowa czy asymilacja, przeniesienie lub przejmowanie wzorów językowych zachowań",
  journal = "Rocznik Lubuski : Współczesna polszczyzna na Ziemiach Zachodnich i Północnych",
  number  = "T. 23 cz. 2",
  pages   = "23--32",
  year    = "1997",
}