@article{Narkiewicz-Niedbalec:1996,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Przemiany aspiracji edukacyjnych młodzieży miasta przygranicznego",
  journal = "Rocznik Lubuski : Młodzież w okresie zmian organizacji społeczeństwa",
  number  = "T. 22 cz. 2",
  pages   = "69--80",
  year    = "1996",
}