@article{Narkiewicz-Niedbalec:1993,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Kontakty uczniów słubickich z mieszkańcami i instytucjami Frankfurtu nad Odr±",
  journal = "Rocznik Lubuski : Polacy i Niemcy: idea dobrego s±siedztwa",
  number  = "T. 18",
  pages   = "217--224",
  year    = "1993",
}