@article{Kowalski:2007,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Refleksje na temat aksjologicznych ujęć zdrowia. Iluzje i zaprzeczenia w obszarze zdrowia stosowane przez dzieci i młodzież",
  journal = "Wychowanie na co Dzień",
  number  = "nr 1-2",
  pages   = "19-23",
  year    = "2007",
}