@article{Baron-Polańczyk:2006,
  author  = "E. Baron-Polańczyk and B. Pietrulewicz",
  title   = "Edukacja techniczna i informatyczna w polskim modelu kszta³cenia",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 2",
  pages   = "19--40",
  year    = "2006",
}