@article{Gratkowski:2007,
  author  = "T. Gratkowski",
  title   = "Model przyjętej formalizacji artefaktów i reguł dla metodyki Cheesmana-Danielsa",
  journal = "Pro Dialog",
  number  = "nr 22",
  pages   = "83--100",
  year    = "2007",
}