@article{Moczulska:2007,
  author  = "M. Moczulska and R. Winkler",
  title   = "Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy",
  journal = "Problemy Jakości",
  number  = "nr 2",
  pages   = "21--25",
  year    = "2007",
}