@article{Andrzejewski:2007,
  author  = "G. Andrzejewski and P. Mróz",
  title   = "Realizacja hierarchicznych sieci Petriego z wykorzystaniem sterowników klasy PLC",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 5",
  pages   = "6--8",
  year    = "2007",
}