@article{Gratkowski:2007,
  author  = "T. Gratkowski",
  title   = "Wymagania i założenia dla prototypu systemu wspierającego analityka systemowego w procesie projektowania",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 5",
  pages   = "57--59",
  year    = "2007",
}