@article{Mróz:2007,
  author  = "P. Mróz and G. Andrzejewski",
  title   = "Wyznaczanie kąta wychylenia wskazówki miernika na podstawie zdjęcia miernika",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 5",
  pages   = "96--98",
  year    = "2007",
}