@article{Benyskiewicz:2006,
  author  = "K. Benyskiewicz",
  title   = "Udzia│ rycerstwa polskiego w bitwie pod Mailbergiem (1082 r.)",
  journal = "Žl▒ski Kwartalnik Historyczny "Sobˇtka"",
  number  = "nr 4",
  pages   = "507-518",
  year    = "2006",
}