@article{Mrówczyńska:2007,
  author  = "M. Mrówczyńska",
  title   = "Estymacja błędów modelu powierzchni opisanych funkcjami kształtu za pomocą sieci neuronowych",
  journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum",
  number  = "nr 6 (1)",
  pages   = "15--23",
  year    = "2007",
}