@article{Góralczyk:2007,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Rola marki produktów spożywczych w decyzjach zakupowych konsumentów - studium przypadku",
  journal = "Problemy Jakości",
  number  = "nr 3",
  pages   = "46--48",
  year    = "2007",
}