@article{Góralczyk:2007,
  author  = "M. Góralczyk",
  title   = "Konsumpcja wyrobów mleczarskich w¶ród mieszkańców województwa lubuskiego",
  journal = "Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
  number  = "nr 2",
  pages   = "144--151",
  year    = "2007",
}