@article{Eljasz:2007,
  author  = "D. Eljasz and P. Powro¼nik",
  title   = "Systemy operacyjne w sieciach czujników",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  number  = "nr 9",
  pages   = "74--77",
  year    = "2007",
}