@article{Baron-Polańczyk:2007,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze potrzeb edukacyjnych uczniów - doniesienie z badań",
  journal = "Edukacja Ustawiczna Dorosłych",
  number  = "nr 2",
  pages   = "86--94",
  year    = "2007",
}