@article{Ruprecht:2006,
  author  = "A. Ruprecht and J. Cichocki",
  title   = "O potrzebie uściślania informacji fizjograficznych w literaturze chiropterologicznej Polski",
  journal = "Przegląd Zoologiczny",
  volume  = "R. 50",
  number  = "nr 3-4",
  pages   = "157--162",
  year    = "2006",
}