@article{Cichocki:2006,
  author  = "J. Cichocki and D. Łupicki",
  title   = "Nietoperze (Chiroptera) okolic Cybinki (środkowe Nadodrze)",
  journal = "Nietoperze",
  volume  = "T. 7",
  number  = "z. 1-2",
  pages   = "57--65",
  year    = "2006",
}