@article{Cichocki:2007,
  author  = "J. Cichocki and D. Łupicki",
  title   = "Występowanie borowca wielkiego Nyctalus noctula (Schreber, 1774) w polskich Tatrach",
  journal = "Chrońmy Przyrodę Ojczystą",
  volume  = "R. 63",
  number  = "z. 3",
  pages   = "3--12",
  year    = "2007",
}