@article{Soroka-Fedorczuk:2007,
  author  = "A. Soroka-Fedorczuk and E. Kowalska",
  title   = "Polscy studenci w niemieckich przedszkolach",
  journal = "Wychowanie w Przedszkolu",
  number  = "nr 10",
  pages   = "24--27",
  year    = "2007",
}