@article{Kowalski:2007,
  author  = "M. Kowalski and D. Falcman",
  title   = "Ponowoczesność jako źródło narkomanii? Refleksje z filozoficznego namysłu nad społeczeństwem, zdrowiem i uzależnieniem od narkotyków",
  journal = "Wychowanie na co Dzień",
  number  = "nr 10-11",
  pages   = "6--12",
  year    = "2007",
}