@article{Romankiewicz:2007,
  author  = "F. Romankiewicz and R. Romankiewicz",
  title   = "Badanie fazy żelazowej w brązie aluminiowo-żelazowo-manganowym BA1032",
  journal = "Archives of Mechanical Technology and Materials",
  volume  = "Vol. 27",
  number  = "nr 1",
  pages   = "87--91",
  year    = "2007",
}