@article{Narkiewicz-Niedbalec:2007,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Oferta edukacyjna dla młodzieży w województwie lubuskim",
  journal = "Rocznik Lubuski : Kalejdoskop życia społecznego na Ziemi Lubuskiej",
  number  = "T. 33, cz. 1",
  pages   = "73--82",
  year    = "2007",
}