@article{Nijaki:2007,
  author  = "I. Nijaki",
  title   = "Mobbing - patologia zakładu pracy",
  journal = "Rocznik Lubuski : Kalejdoskop życia społecznego na Ziemi Lubuskiej",
  number  = "T. 33, cz. 1",
  pages   = "301--315",
  year    = "2007",
}