@article{Kowalski:2004,
  author  = "M. Kowalski and P. Kowalski",
  title   = "Przysz│y nauczyciel - wzˇr czy antywzˇr zdrowia?",
  journal = "╚eskß Antropologie",
  volume  = "Vol. 54",
  pages   = "94--95",
  year    = "2004",
}