@article{Głuchowska:2004,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Sen o Polsce i utopia Paneuropy. Glosy do biografii artystycznej Stanisława Kubickiego",
  journal = "Kronika Wielkopolski",
  number  = "nr 1",
  pages   = "36--53",
  year    = "2004",
}