@article{Głuchowska:2008,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Artifex Doctus - Autoportret Stanisława Kubickiego a kod wizualny klasycznej awangardy",
  journal = "Gazeta Malarzy i Poetów",
  number  = "nr 1",
  pages   = "[A-D]",
  year    = "2008",
}