@article{Kaczor:2007,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Użycie słowa miłosierdzie w języku polskim",
  journal = "Edukacja. Teologia i Dialog",
  volume  = "tom 4",
  pages   = "7--11",
  year    = "2007",
}