@article{Kowalski:2007,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Zdravie vd'aka médiám, alebo vel'ké výchovné predstieranie - t'ažké otázky pre (ne)dospelých rodičov = Zdrowie dzięki mediom, czyli wielkie wychowawcze udawanie - Trudne pytania do (nie)dojrzałych rodziców",
  journal = "Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok",
  number  = "4",
  pages   = "36--45",
  year    = "2007",
}