@article{Głuchowska:2006,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = ""Zielona grafika" - polifoniczność medium i wielowątkowość narracji (fragment tekstu do katalogu wystawy)",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 8",
  pages   = "16",
  year    = "2006",
}