@article{Głuchowska:1999,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Krzykiem błędnym rozszarpuję przestwór. O Stanisławie Kubickim, jego żonie Margarete oraz współpracy polskich i niemieckich artystów",
  journal = "bez Wandy : Kwartalnik GFPS - Polska, Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Kulturalnego",
  number  = "nr 2",
  pages   = "3--8",
  year    = "1999",
}