@article{Głuchowska:1996,
  author  = "L. Głuchowska",
  title   = "Holsterbo: Odin Week [fragmenty raportów]",
  journal = "Młoda Polonistyka : pismo studentów polonistyki poświęcone ich pracy naukowej oraz życiu Wydziału",
  number  = "1",
  pages   = "178",
  year    = "1996",
}