@article{Baron-Polańczyk:2007,
  author  = "E. Baron-Polańczyk",
  title   = "Desygnaty kompetencji zawodowych nauczycieli",
  journal = "Problemy Profesjologii",
  number  = "nr 2",
  pages   = "85--100",
  year    = "2007",
}