@article{Eljasz:2008,
  author  = "D. Eljasz and P. Powroźnik",
  title   = "Sieć czujników bezprzewodowych oparta na standardzie 802.15.4",
  journal = "Przegląd Włókienniczy",
  number  = "nr 2",
  pages   = "48--51",
  year    = "2008",
}