@article{Białas-Heltowski:2008,
  author  = "K. Białas-Heltowski and R. Rohatyński",
  title   = "Metoda analizy polioptymalnych rozwiązań konstrukcji mechanicznych",
  journal = "Przegląd Mechaniczny",
  number  = "nr 3",
  pages   = "19--23",
  year    = "2008",
}