@article{Gil:2007,
  author  = "J. Gil and M. Mrówczyńska and S. Gibowski",
  title   = "Model ciągły sieci neuronowej typu Hopfielda w zastosowaniu do oszacowania stabilności punktów sieci geodezyjnej pionowej pomiarowo-kontrolnej",
  journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum",
  number  = "nr 6 (4)",
  pages   = "39--50",
  year    = "2007",
}