@article{Mróz:2008,
  author  = "P. Mróz and A. Olencki and J. Szmytkiewicz",
  title   = "Przegląd metod poprawy parametrów dokładnościowych kalibratorów",
  journal = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
  number  = "nr 6",
  pages   = "720--722",
  year    = "2008",
}