@article{Olencki:2008,
  author  = "A. Olencki and K. Urbański and P. Mróz",
  title   = "Pomiary interharmonicznych w ocenie jakości energii elektrycznej",
  journal = "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne",
  number  = "nr 6",
  pages   = "837--839 [CD-ROM]",
  year    = "2008",
}