@article{Narkiewicz-Niedbalec:2007,
  author  = "E. Narkiewicz-Niedbalec",
  title   = "Rok przygotowań i trzy dni Zjazdu",
  journal = "Kultura i Edukacja",
  number  = "nr 4",
  pages   = "114--121",
  year    = "2007",
}