@article{Michta:2008,
  author  = "E. Michta and P. Powro¼nik and R. Szulim",
  title   = "Przetwarzanie rozproszone w bezprzewodowych sieciach czujnikowych",
  journal = "Pomiary, Automatyka, Kontrola",
  volume  = "Vol. 54",
  number  = "nr 6",
  pages   = "350--352",
  year    = "2008",
}