@article{Kowalski:2008,
  author  = "M. Kowalski",
  title   = "Odpowiedzialność za ciało i zdrowie - perspektywa edukacyjna",
  journal = "Wychowanie na co Dzień",
  number  = "nr 6",
  pages   = "6--10",
  year    = "2008",
}