@article{Kuryło:2008,
  author  = "P. Kuryło and E. Tertel",
  title   = "Wpływ optymalizacji procesów projektowo-konstrukcyjnych na ochronę środowiska naturalnego",
  journal = "Archives of Foundry Engineering",
  volume  = "Vol. 8",
  number  = "spec. iss. 2",
  pages   = "129--136",
  year    = "2008",
}