@article{Adaszyńska:2008,
  author  = "E. Adaszyńska",
  title   = "Autentyczna fikcja Grzegorza Przyborka",
  journal = "Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej",
  number  = "nr 8",
  pages   = "57--58",
  year    = "2008",
}