@article{Mróz:2002,
  author  = "A. Mróz",
  title   = "Zdrowie psychiczne jako zdolność do wielopoziomowego rozwoju psychicznego według teorii dezintegracji pozytywnej. Metoda pomiaru poziomów rozwojowych",
  journal = "Psychologia Rozwojowa",
  volume  = "Tom 7",
  number  = "nr 1",
  pages   = "43--50",
  year    = "2002",
}